Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και αντίστροφα:

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται την ιστοσελίδα θα αναφέρεται ως “χρήστης – πελάτης”.
Η επίσκεψη στις σελίδες και η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η majormusichouse.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Ο Χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αποδέχεται τυχόν λάθη που μπορεί να υπάρχουν. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για χρήση του λογαριασμού του από μη εξουσιοδοτημένα από τον ίδιο άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η majormusichouse.gr δεν φέρει ευθύνη  για σφάλματα, διακοπές ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους και για την παροχή υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Χρήστης συναινεί με την εγγραφή του, για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών. Επίσης και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών από την majormusichouse.gr με σκοπό την ενημέρωση του . Ο Χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία ή να τα διαγράψει όταν αυτός επιθυμεί τον λογαριασμό.

Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε προσωποποιημένες και στοχευμένες υπηρεσίες προς αυτόν.

Επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν  θα πραγματοποιηθούν βάση της υπουργικής απόφασης 70330/2015 . Περισσότερες πληροφορίες στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και δεσμεύεται ότι δεν θα βλάψει τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης..